Introductie

"U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output"

 • Het keuzemodel bestaat uit twee hoofdstukken:
  • Salarisadministratie
  • Ondersteunende dienstverlening
 • Elk hoofdstuk bestaat uit een aantal onderdelen.
 • Per onderdeel kunt u optioneel aanvullende diensten selecteren.

In geen andere sector maken medewerkers zo’n groot verschil in de organisatie als binnen Zorg & Welzijn. Of het nu gaat om een ziekenhuis, verzorgingstehuis of thuiszorgorganisatie: de medewerkers zijn het gezicht van de organisatie, zij zorgen ervoor dat patiënten en cliënten zich gehoord en gewaardeerd voelen. Natuurlijk wilt u dat het salaris van uw medewerkers op tijd en juist wordt uitbetaald. Daarnaast wilt u beschikken over up-to-date informatie van uw medewerkers. Dat brengen we bij IJK in de praktijk.

Goede basis met ruimte voor eigen keuzes

Als u uw salarisadministratie uitbesteedt aan IJK weet u waar u aan toe bent. Wij ontzorgen organisaties door werk uit handen te nemen. Zo houdt u meer tijd over voor de kerntaken van uw organisatie. Wij werken digitaal én spreken mensentaal. Wij hebben dit keuzemodel dienstverlening ontwikkeld om u te helpen bij uw keuze. Daarbij geven wij aan wat u standaard van ons kunt verwachten en waar wij indien gewenst extra dienstverlening kunnen leveren. Op de laatste pagina van dit model vindt u de aanvullende ondersteuning die wij u kunnen bieden.

U verzorgt de input, wij verzorgen de controle, verwerking en output

De verdeling van de verantwoordelijkheden in het keuzemodel is heel eenvoudig. U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output. Wij hebben deze werkwijze ontwikkeld op basis van onze ervaring met ruim 160 organisaties in de publieke sector waar wij de salarisadministratie verzorgen op basis van AFAS. De optionele dienstverlening die u kiest, bieden wij aan door middel van een support abonnement op een flexibele uurbasis. Zo heeft u altijd de ondersteuning die u nodig heeft.

Kies hieronder welke onderdelen u graag wilt toevoegen in de offerte.

Salarisadministratie
Ondersteunende dienstverlening

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Salarisadministratie

U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output.

Praktische uitgangspunten

 • Aanlevering van mutaties verloopt digitaal via InSite (AFAS).
 • Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, verzorgen wij altijd het functioneel beheer van de payroll-inrichting. Dit doen wij om een doorlopende optimalisatie van de procesinrichting te kunnen verzorgen. Daarbij werken wij graag samen met experts met mandaat op het gebied van processen aan de kant van uw organisatie.
 • IJK heeft contact met P&O-medewerker/salarisadministrateur.
 • IJK heeft geen contact met medewerkers en leidinggevenden.
 • Alle output (salarisstroken, managementinformatie, betaalbestand et cetera) door IJK verstrekt, is digitaal. Daarbij maken wij optimaal gebruik van het werkgeversdossier Profit.
 • IJK levert een ISAE-verklaring (digitaal).
Volgende

Weet u zeker dat u dit onderdeel wilt overslaan?

Alsnog toevoegen Overslaan

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Indiensttreding

Salarisadministratie

Input door uw organisatie

 • Opvragen, controleren en invoeren persoonsgegevens
 • Model opgaaf gegevens voor de loonheffing   
 • Aanvraag aanvullende verzekeringen

Controle en verwerking door IJK

 • Eventuele aanvullende gegevens aanmelding verwerken
 • Aanmelden van nieuwe medewerker bij de Belastingdienst
 • Aanmelden van nieuwe medewerker bij het pensioenfonds

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Pro forma berekeningen indiensttreding

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Reguliere salarisverwerking

Salarisadministratie

Input door uw organisatie

 • Mutaties salaris, contract (incl. verlengingen), organisatie, rooster en functie via InSite
 • Aanleveren reiskosten woon-werk en doorgeven beëindiging
 • Aanleveren opname levensloop
 • Uitvoeren vangnetuitkeringen WAZO/WIA/WGA
 • Doorgeven ouderschapsverlof en onbetaald verlof
 • Aanleveren loonkorting bij ziekte
 • Doorgeven loonbeslagen en voorschotten
 • Verstrekken actuele gegevens m.b.t. beslaglegging
 • Doorgeven incidentele wijzigingen in huidige organisatiestructuur
 • Overige salarisgerelateerde mutaties, dienstreizen, koffiegeld, PV, wasgeld et cetera

Controle en verwerking door IJK

 • Controle ingestuurde mutaties op toepassing cao en wetmatigheid
 • Uitvoerige controles via ISAE controleprotocol
 • Verwerking van de nog lopende levensloopregelingen
 • Verwerking loonbeslagen
 • Onderhouden instantiegegevens en rekenregels (looncomponenten)
 • Signalering einddatum contracten
 • Signalering AOW-gerechtigde datum
 • Aanleveren betaalbestanden
 • Beantwoorden van vragen over loonstroken vanuit P&O/HRM-afdeling van uw organisatie

Output

 • Loonstroken
 • Jaaropgaven
 • Journaalpost
 • Overzicht betalingen
 • Opdrachtbrief betalingen
 • Betaalbestanden
 • Betalingsoverzicht pensioenen
 • Loonaangifte
 • Standaard AFAS-rapportages
 • Uniforme pensioenaangifte
 • Aanlevering gegevens bij SPAWW (indien van toepassing)

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Meerjaren begroting salarisadministratie
Werkgeversverklaringen
Loonkostenberekening
Pro forma berekeningen salaris
Opgave normering topinkomens
Controle UWV-specificaties
Vangnetuitkeringen
IJK is behulpzaam bij controle accountant

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Incidentele salarisverwerking

Salarisadministratie

Input

 • In geval te veel ontvangen of negatief salaris: terugvorderen bedrag bij betrokkenen
 • Aanlevering keuzes uitruil/IKB

Controle en verwerking door IJK

 • Muteren, controleren en afwikkelen van de nog lopende levensloopregelingen
 • Uitvoerige controles via ISAE-controleprotocol
 • Inhoudingen i.v.m. bedrijfsfitness, gebruik laptops, mobiele telefoons en dergelijke
 • Aanleveren gegevens bij instanties, u blijft verantwoordelijk voor betaling
 • Verwerken maandelijkse declaraties
 • Verwerking keuzes uitruil/IKB
 • Controleren vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Output

 • Signalering te veel ontvangen of negatief salaris

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Ondersteunen bij invullen formulieren loonbeslag
Extra ondersteuning bij uitvoering controle door Belastingdienst, het pensioenfonds en de accountant (op basis van nacalculatie)

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Bijzonder verlof en berekeningen

Salarisadministratie

Input door uw organisatie

 • Berekening zwangerschaps- en bevallingsverlof 
 • Berekening ouderschapsverlof 

Controle en verwerking door IJK

 • Controle en verwerken berekening bijzonder verlof

Output

 • Berekening bijzonder verlof toevoegen aan personeelsdossier

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Verstrekken jubilea-overzicht
Alleen mogelijk als loopbaanhistorie volledig in AFAS is geregistreerd en juist aangeleverd.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Uitdiensttreding

Salarisadministratie

Input door uw organisatie

 • Uitdienstmelding via InSite

Controle en verwerking door IJK

 • Controle uitdienstmelding via InSite
 • Afmelden bij de Belastingdienst
 • Afmelden bij het pensioenfonds

Output

  • Eindafrekening

   

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Functioneel Beheer

  Salarisadministratie

  Input door uw organisatie

  • Aanleveren van wijzigingsverzoeken payroll-inrichting (autorisatiewijzigingen, nieuwe gebruikers et cetera)
  • Systeemvragen door kerngebruikers

  Functioneel beheer door IJK

  • Beantwoording systeemvragen payroll-module
  • Beantwoording inrichtingsvragen AFAS payroll-module
  • Toekennen autorisaties
  • Aanmaken gebruikers
  • Inrichting looncomponenten
  • Beheer OE-structuur
  • Beheer bestaande rapportages
  • Doorvoeren gevolgen cao updates

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Opstellen nieuwe rapportages
  Aanpassen / uitbreiden bestaande rapportages
  Aanpassen niet-payroll workflows
  Herinrichten OE-structuur

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Ondersteunende dienstverlening

  Als one-stop-shop maken wij HRM-processen efficiënter en overzichtelijker.

  Ondersteunende dienstverlening

  Wij bieden HRM-advies en ondersteuning voor de publieke sector. Als specialist op het gebied van e-HRM verzorgen wij onder andere de salarisadministratie en maken HRM-oplossingen op maat voor uw sector.

  Wij zorgen ervoor dat een efficiënt en overzichtelijk proces meer oplevert dan alleen tijdwinst of kostenbesparing. Naast de salarisadministratie op basis van AFAS hebben wij zelf aanvullende dienstverlening ontwikkeld die specifiek gericht is op organisaties in de zorg. Deze diensten sluiten rechtsreeks aan bij de administratieve dienstverlening die wij aanbieden. Door deze diensten te combineren creëert u één efficiënte en overzichtelijke HR-omgeving waarmee u alle kanten op kunt.

  Volgende

  Weet u zeker dat u dit onderdeel wilt overslaan?

  Alsnog toevoegen Overslaan

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Helpdesk HRM

  Ondersteunende dienstverlening

  Direct contact met juristen, salaris- of HRM-specialisten.

  • Begeleiding van ontslagtrajecten bij een reorganisatie
  • Adviseren over de te volgen stappen bij een ontslagzaak met complexe casuïstiek, zoals langdurige ziekte
  • Het doen van een rechtmatigheidstoets bij het ontwikkelen of toepassen van een Sociaal Plan
  • Het vertegenwoordigen van de werkgever bij de Centrale Raad van Beroep of een ander rechtscollege, zoals het Kantongerecht of de Rechtbank

  Voor meer en minder complexe vragen op HR-gebied kunt u de hulp van onze Helpdesk HRM inschakelen, waar gespecialiseerde arbeidsjuristen voor u klaar staan. Dit is mogelijk op basis van een uurtarief of op basis van een voordelig abonnement.

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Consultancy & Opleidingen

  Ondersteunende dienstverlening

  Advies, ondersteuning en opleidingen.

  • Hoogopgeleide professionals met een pragmatische instelling
  • Expertise van diverse personeels- en salarissystemen
  • Ondersteuning en advies op elk gewenst niveau
  • Specialistische kennis binnen uw sector
  • Klantgericht en professioneel advies
  • Scherpe tarieven

  Afhankelijk van uw vraag kunt u gebruikmaken van interim ondersteuning, specialistisch advies over een bepaald thema of een specifieke opleiding. Onze consultants bieden u deskundige en flexibele ondersteuning én het juiste advies op de momenten dat u dat wenst. Hier leest u meer over de mogelijkheden van Consultancy en Opleidingen.

   

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Gegevens

  "U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output"

  U heeft alle keuzeopties doorlopen. Voor een volledig beeld en om contact op te kunnen nemen, vragen wij hieronder nog enkele gegevens over uw organisatie. Wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

  Organisatiegegevens

  * Verplichte velden

  Aanvullende gegevens

  Onderstaande gegevens zijn niet verplicht. Indien de vragen van toepassing zijn op uw organisatie kunt u het invullen. De antwoorden kunnen ons helpen bij het samenstellen van de offerte.

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Samenvatting

  "U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output"

  Onderstaand ziet u een overzicht van de door u gekozen dienstverlening en ondersteuning. Tevens ontvangt u na het insturen een samenvatting per e-mail. 

  Organisatiegegevens

  Aanvullende gegevens

   Wijzigen

   Wijzigen

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Technische samenvatting

  153
  152
  150
  146
  136
  134
  156
  133

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Selectie verplicht

  Bij de optionele onderdelen in het keuzemodel vragen wij u uw keuze aan te geven. 

  Sluiten

  Terug naar samenvatting