Introductie

"U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output"

 • Het keuzemodel bestaat uit twee hoofdstukken:
  • Personeels- en salarisadministratie;
  • Ondersteunende tools 
 • Elk hoofdstuk bestaat uit een aantal onderdelen.
 • Per onderdeel kunt u optioneel aanvullende diensten selecteren.

Medewerkers maken het verschil binnen de overheid. Of het nu gaat om een gemeente, provincie of rijksoverheid: de medewerkers zijn het gezicht van de organisatie. Natuurlijk wilt u dat het salaris van uw medewerkers op tijd en juist wordt uitbetaald. Daarnaast wilt u beschikken over up-to-date informatie van uw medewerkers. Dat brengen we bij IJK in de praktijk.

Goede basis met ruimte voor eigen keuzes

Als u uw salarisadministratie uitbesteedt aan IJK weet u waar u aan toe bent. Wij ontzorgen organisaties door werk uit handen te nemen. Zo houdt u meer tijd over voor de kerntaken van uw organisatie. Wij werken digitaal én spreken mensentaal. Wij hebben dit keuzemodel dienstverlening ontwikkeld om u te helpen bij uw keuze. Daarbij geven wij aan wat u standaard van ons kunt verwachten en waar wij indien gewenst extra dienstverlening kunnen leveren. Op de laatste pagina van dit model vindt u de aanvullende ondersteuning die wij u kunnen bieden.

U verzorgt de input, wij verzorgen de controle, verwerking en output

De verdeling van de verantwoordelijkheden in het keuzemodel is heel eenvoudig. U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output. Wij hebben deze werkwijze ontwikkeld op basis van onze ervaring met ruim 160 organisaties in de publieke sector waar wij de personeels- en salarisadministratie verzorgen op basis van AFAS. De optionele dienstverlening die u kiest, bieden wij aan door middel van een support abonnement op een flexibele uurbasis. Zo heeft u altijd de ondersteuning die u nodig heeft.

Kies hieronder welke onderdelen u graag wilt toevoegen in de offerte.

Personeels- en salarisadministratie
Ondersteunende tools

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Gegevens

"U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output"

U heeft alle keuzeopties doorlopen. Voor een volledig beeld en om contact op te kunnen nemen, vragen wij hieronder nog enkele gegevens over uw organisatie. Wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Organisatiegegevens

* Verplichte velden

Aanvullende gegevens

Onderstaande gegevens zijn niet verplicht. Indien de vragen van toepassing zijn op uw organisatie kunt u het invullen. De antwoorden kunnen ons helpen bij het samenstellen van de offerte.

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Technische samenvatting

166
165
164
163
162
161
160
159

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Personeels- en salarisadministratie

U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output.

Praktische uitgangspunten

 • Aanlevering van mutaties verloopt digitaal via InSite (AFAS).
 • Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, verzorgen wij altijd het functioneel beheer van de payroll-inrichting. Dit doen wij om een doorlopende optimalisatie van de procesinrichting te kunnen verzorgen. Daarbij werken wij graag samen met experts met mandaat op het gebied van processen aan de kant van uw organisatie.
 • IJK heeft contact met P&O-medewerker/salarisadministrateur.
 • IJK heeft geen contact met medewerkers en leidinggevenden.
 • Alle output (salarisstroken, managementinformatie, betaalbestand et cetera) door IJK verstrekt, is digitaal. Daarbij maken wij optimaal gebruik van het werkgeversdossier Profit.
 • IJK levert een ISAE-verklaring (digitaal).
Volgende

Weet u zeker dat u dit onderdeel wilt overslaan?

Alsnog toevoegen Overslaan

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Indiensttreding

Personeels- en salarisadministratie

Input door uw organisatie

 • Opvragen, controleren en invoeren persoonsgegevens    
 • Aanvraag aanvullende verzekeringen
 • Aanleveren VOG, inschaling en loopbaanhistorie (indien van toepassing)

Controle en verwerking door IJK

 • Eventuele aanvullende gegevens aanmelding verwerken
 • Aanmelden van nieuwe medewerker bij de Belastingdienst
 • Aanmelden van nieuwe medewerker bij het pensioenfonds

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Pro forma berekeningen indiensttreding

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Reguliere salarisverwerking

Personeels- en salarisadministratie

Input door uw organisatie

 • Mutaties salaris, contract (incl. verlengingen), organisatie, rooster en functie via InSite
 • Aanleveren reiskosten woon-werk en doorgeven beëindiging
 • Aanleveren opname levensloop
 • Uitvoeren vangnetuitkeringen WAZO/WIA/WGA
 • Doorgeven ouderschapsverlof en onbetaald verlof
 • Aanleveren loonkorting bij ziekte
 • Doorgeven loonbeslagen en voorschotten
 • Verstrekken actuele gegevens m.b.t. beslaglegging
 • Doorgeven incidentele wijzigingen in huidige organisatiestructuur
 • Overige salarisgerelateerde mutaties, dienstreizen, koffiegeld, PV, wasgeld et cetera

Controle en verwerking door IJK

 • Controle ingestuurde mutaties op toepassing cao en wetmatigheid
 • Uitvoerige controles via ISAE controleprotocol
 • Verwerking van de nog lopende levensloopregelingen
 • Verwerking loonbeslagen
 • Onderhouden instantiegegevens en rekenregels (looncomponenten)
 • Signalering einddatum contracten
 • Signalering AOW-gerechtigde datum
 • Aanleveren betaalbestanden
 • Beantwoorden van vragen over loonstroken vanuit P&O/HRM-afdeling van uw organisatie

Output

 • Loonstroken
 • Jaaropgaven
 • Journaalpost
 • Overzicht betalingen
 • Opdrachtbrief betalingen
 • Betaalbestanden
 • Betalingsoverzicht pensioenen
 • Loonaangifte
 • Standaard AFAS-rapportages
 • Uniforme pensioenaangifte

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Controle UWV-specificaties
Vangnetuitkeringen
IJK is behulpzaam bij controle accountant
Loonkostenberekening
Meerjaren begroting salarisadministratie
Opgave normering topinkomens
Pro forma berekeningen salaris
Werkgeversverklaringen

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Incidentele salarisverwerking

Personeels- en salarisadministratie

Input

 • In geval te veel ontvangen of negatief salaris: terugvorderen bedrag bij betrokkenen
 • Aanlevering uitruilkeuzes IKB-regeling

Controle en verwerking door IJK

 • Muteren, controleren en afwikkelen van de nog lopende levensloopregelingen
 • Uitvoerige controles via ISAE-controleprotocol
 • Inhoudingen i.v.m. bedrijfsfitness, gebruik laptops, mobiele telefoons en dergelijke
 • Aanleveren gegevens bij instanties, u blijft verantwoordelijk voor betaling
 • Controle vakantiegeld en eindejaarsuitkering
 • Verwerking keuzes IKB-regeling

Output

 • Signalering te veel ontvangen of negatief salaris

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Extra ondersteuning bij uitvoering controle door Belastingdienst, het pensioenfonds en de accountant
Ondersteunen bij invullen formulieren loonbeslag

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Bijzonder verlof en berekeningen

Personeels- en salarisadministratie

Input door uw organisatie

 • Berekening zwangerschaps- en bevallingsverlof 
 • Berekening ouderschapsverlof

Controle en verwerking door IJK

 • Controle en verwerking berekening bijzonder verlof
 • Verstrekken staat van dienst en verzoek tot uitbetaling gratificatie via InSite

Output

 • Berekening bijzonder verlof toevoegen aan personeelsdossier

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Verstrekken jubilea-overzicht
Alleen mogelijk als loopbaanhistorie volledig in AFAS is geregistreerd en juist aangeleverd.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Uitdiensttreding

Personeels- en salarisadministratie

Input door uw organisatie

 • Uitdienstmelding via InSite

Controle en verwerking door IJK

 • Controle uitdienstmelding via InSite
 • Afmelden bij de Belastingdienst
 • Afmelden bij het pensioenfonds

Output

  • Eindafrekening

   

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Functioneel Beheer

  Personeels- en salarisadministratie

  Input door uw organisatie

  • Aanleveren van wijzigingsverzoeken (autorisatiewijzigingen, nieuwe gebruikers et cetera)
  • Systeemvragen door kerngebruikers

  Functioneel beheer door IJK

  • Beantwoording systeemvragen payroll-module
  • Beantwoording inrichtingsvragen AFAS payroll-module
  • Toekennen autorisaties
  • Aanmaken gebruikers
  • Inrichting looncomponenten
  • Beheer OE-structuur
  • Beheer bestaande rapportages
  • Doorvoeren gevolgen cao updates

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Aanpassen / uitbreiden bestaande rapportages
  Opstellen nieuwe rapportages
  Aanpassen niet-payroll workflows
  Herinrichten OE-structuur

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Ondersteunende tools

  Als one-stop-shop maken wij HRM-processen efficiënter en overzichtelijker.

  Tools en ondersteuning

  Wij bieden HRM-advies en ondersteuning voor de publieke sector. Als specialist op het gebied van e-HRM verzorgen wij onder andere de salarisadministratie en maken HRM-kennissystemen op maat voor uw sector.

  Wij zorgen ervoor dat een efficiënt en overzichtelijk proces meer oplevert dan alleen tijdwinst of kostenbesparing. Naast de salarisadministratie op basis van AFAS hebben wij zelf aanvullende dienstverlening ontwikkeld die specifiek gericht is op organisaties binnen de overheid. Deze diensten sluiten rechtstreeks aan bij de administratieve dienstverlening die wij aanbieden. Op de volgende pagina's hebben wij deze diensten samengevat. Door deze diensten te combineren creëert u één efficiënte en overzichtelijke HR-omgeving waarmee u alle kanten op kunt.

  Volgende

  Weet u zeker dat u dit onderdeel wilt overslaan?

  Alsnog toevoegen Overslaan

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Consultancy & Opleidingen

  Ondersteunende tools

  Advies, ondersteuning en opleidingen.

  • Hoogopgeleide professionals met een pragmatische instelling
  • Expertise van diverse personeels- en salarissystemen
  • Ondersteuning en advies op elk gewenst niveau
  • Specialistische kennis binnen uw sector
  • Klantgericht en professioneel advies
  • Scherpe tarieven

  Afhankelijk van uw vraag kunt u gebruikmaken van interim ondersteuning, specialistisch advies over een bepaald thema of een specifieke opleiding. Onze consultants bieden u deskundige en flexibele ondersteuning én het juiste advies op de momenten dat u dat wenst. Hier leest u meer over de mogelijkheden van Consultancy en Opleidingen.

   

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Helpdesk HRM

  Ondersteunende tools

  Direct contact met juristen, salaris- of HRM-specialisten.

  • Begeleiding van ontslagtrajecten bij een reorganisatie
  • Adviseren over de te volgen stappen bij een ontslagzaak met complexe casuïstiek, zoals langdurige ziekte
  • Het doen van een rechtmatigheidstoets bij het ontwikkelen of toepassen van een Sociaal Plan
  • Het vertegenwoordigen van de werkgever bij de Centrale Raad van Beroep of een ander rechtscollege, zoals het Kantongerecht of de Rechtbank

  Kunt u met behulp van het HRM-kennissysteem het antwoord op uw vraag onverhoopt niet vinden? Dan kunt u de hulp van onze Helpdesk HRM inschakelen, waar gespecialiseerde arbeidsjuristen voor u klaar staan. RAP-abonnees hebben recht op een aantal gratis helpdeskuren. Dit tegoed is een jaar geldig en wordt jaarlijks aangevuld. Naast dit jaarlijkse tegoed kan tegen een gereduceerd tarief een betaald abonnement worden afgenomen. In RAP vindt u het resterende urentegoed, maar ook de gestelde vragen en antwoorden en de tijd die eraan besteed is overzichtelijk terug op uw beginscherm.

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  RAP

  Ondersteunende tools

  Altijd antwoord op uw HRM-vraag – direct geïntegreerd in AFAS (InSite), inclusief Helpdesk HRM"

  • Altijd antwoord op HRM-vragen; voor u en uw medewerkers
  • Digitaal inzicht in de actuele arbeidsvoorwaarden en aanvullende lokale regelingen
  • Ondersteuning van gespecialiseerde arbeidsjuristen via de Helpdesk HRM
  • Mogelijkheid tot uitwisselen van kennis en ervaringen via een HRM-netwerk

  RAP is een compleet digitaal HRM-kennissysteem op basis van de actuele cao. Met de toevoeging van eigen regelingen beschikt u over een compleet digitaal arbeidsvoorwaardenpakket. Inclusief een uitgebreide kennisbank met de meest gestelde vragen en antwoorden. Daarnaast heeft u direct toegang tot juristen, salaris- en HRM-professionals via de Helpdesk. U kunt kennis en ervaring digitaal uitwisselen met andere RAP-abonnees via het digitale HRM-netwerk.

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Samenvatting

  "U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output"

  Onderstaand ziet u een overzicht van de door u gekozen dienstverlening en ondersteuning. Tevens ontvangt u na het insturen een samenvatting per e-mail. 

  Organisatiegegevens

  Aanvullende gegevens

   Wijzigen

   Wijzigen

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Selectie verplicht

  Bij de optionele onderdelen in het keuzemodel vragen wij u uw keuze aan te geven. 

  Sluiten

  Terug naar samenvatting