Introductie

"U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output"

 • Het keuzemodel bestaat uit twee hoofdstukken:
  • Salarisadministratie
  • Aanvullende software en services
 • Elk hoofdstuk bestaat uit een aantal onderdelen.
 • Per onderdeel kunt u optioneel aanvullende diensten selecteren.

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Natuurlijk wilt u dat het salaris van uw medewerkers op tijd en juist wordt uitbetaald. Daarnaast wilt u beschikken over up-to-date informatie van uw medewerkers. Dat brengen wij bij IJK in de praktijk.

Goede basis met ruimte voor eigen keuzes

Als u uw salarisadministratie uitbesteedt aan IJK weet u waar u aan toe bent. Wij ontzorgen organisaties door werk uit handen te nemen. Zo houdt u meer tijd over voor de kerntaken van uw organisatie. Wij werken digitaal én spreken mensentaal. Wij hebben dit keuzemodel dienstverlening ontwikkeld om u te helpen bij uw keuze. Daarbij geven wij aan wat u standaard van ons kunt verwachten en waar wij indien gewenst extra dienstverlening kunnen leveren. Daarna komt u bij de aanvullende software en services die wij u kunnen bieden.

U verzorgt de input, wij verzorgen de controle, verwerking en output

De verdeling van de verantwoordelijkheden in het keuzemodel is heel eenvoudig. U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output. Wij hebben deze werkwijze ontwikkeld op basis van onze ervaring met ruim 160 organisaties in de publieke sector waar wij de salarisadministratie verzorgen op basis van AFAS. De optionele dienstverlening die u kiest, bieden wij aan door middel van een support abonnement op een flexibele uurbasis. Zo heeft u altijd de ondersteuning die u nodig heeft.

Kies hieronder welke onderdelen u graag wilt toevoegen in de offerte.

Salarisadministratie
Aanvullende software en services

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Salarisadministratie

U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output.

Praktische uitgangspunten

 • Aanlevering van mutaties verloopt digitaal via InSite (AFAS).
 • Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, verzorgen wij altijd het functioneel beheer van de payroll-inrichting. Dit doen wij om een doorlopende optimalisatie van de procesinrichting te kunnen verzorgen. Daarbij werken wij graag samen met experts met mandaat op het gebied van processen aan de kant van uw organisatie.
 • IJK heeft contact met P&O-medewerker/salarisadministrateur.
 • IJK heeft geen contact met medewerkers en leidinggevenden.
 • Alle output (salarisstroken, managementinformatie, betaalbestand et cetera) door IJK verstrekt, is digitaal. Daarbij maken wij optimaal gebruik van het werkgeversdossier Profit.
 • IJK levert een ISAE-verklaring (digitaal).
Volgende

Weet u zeker dat u dit onderdeel wilt overslaan?

Alsnog toevoegen Overslaan

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Indiensttreding

Salarisadministratie

Input door uw organisatie

 • Opvragen, controleren en invoeren persoonsgegevens
 • Model opgaaf gegevens voor de loonheffing   
 • Aanvraag aanvullende verzekeringen
 • Aanleveren VOG, inschaling en loopbaanhistorie (indien van toepassing)

Controle en verwerking door IJK

 • Eventuele aanvullende gegevens aanmelding verwerken
 • Aanmelden van nieuwe medewerker bij de Belastingdienst
 • Aanmelden van nieuwe medewerker bij het pensioenfonds (in overleg, afhankelijk van pensioenfonds)

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Pro forma berekeningen indiensttreding

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Reguliere salarisverwerking

Salarisadministratie

Input door uw organisatie

 • Mutaties salaris, contract (incl. verlengingen), organisatie, rooster en functie via InSite
 • Aanleveren reiskosten woon-werk en doorgeven beëindiging
 • Aanleveren opname levensloop
 • Uitvoeren vangnetuitkeringen WAZO/WIA/WGA
 • Doorgeven ouderschapsverlof en onbetaald verlof
 • Aanleveren loonkorting bij ziekte
 • Doorgeven loonbeslagen en voorschotten
 • Verstrekken actuele gegevens m.b.t. beslaglegging
 • Doorgeven incidentele wijzigingen in huidige organisatiestructuur
 • Overige salarisgerelateerde mutaties, dienstreizen, koffiegeld, PV, wasgeld et cetera

Controle en verwerking door IJK

 • Controle ingestuurde mutaties op toepassing cao en wetmatigheid
 • Uitvoerige controles via ISAE controleprotocol
 • Verwerking van de nog lopende levensloopregelingen
 • Verwerking loonbeslagen
 • Onderhouden instantiegegevens en rekenregels (looncomponenten)
 • Signalering einddatum contracten
 • Signalering AOW-gerechtigde datum
 • Aanleveren betaalbestanden
 • Beantwoorden van vragen over loonstroken vanuit P&O/HRM-afdeling van uw organisatie

Output

 • Loonstroken
 • Jaaropgaven
 • Journaalpost
 • Overzicht betalingen
 • Opdrachtbrief betalingen
 • Betaalbestanden
 • Betalingsoverzicht pensioenen
 • Loonaangifte
 • Standaard AFAS-rapportages
 • Uniforme pensioenaangifte

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Controle UWV-specificaties
Vangnetuitkeringen
IJK is behulpzaam bij controle accountant
Loonkostenberekening
Meerjaren begroting salarisadministratie
Opgave normering topinkomens
Pro forma berekeningen salaris
Werkgeversverklaringen

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Incidentele salarisverwerking

Salarisadministratie

Input

 • In geval te veel ontvangen of negatief salaris: terugvorderen bedrag bij betrokkenen
 • Aanlevering uitruilkeuzes IKB-regeling

Controle en verwerking door IJK

 • Muteren, controleren en afwikkelen van de nog lopende levensloopregelingen
 • Uitvoerige controles via ISAE-controleprotocol
 • Inhoudingen i.v.m. bedrijfsfitness, gebruik laptops, mobiele telefoons en dergelijke
 • Aanleveren gegevens bij instanties, u blijft verantwoordelijk voor betaling
 • Verwerking keuzes IKB-regeling
 • Controle vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Output

 • Signalering te veel ontvangen of negatief salaris
 • Verwerking keuzes IKB-regeling op loonstrook

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Extra ondersteuning bij uitvoering controle door Belastingdienst, het pensioenfonds en de accountant
Ondersteunen bij invullen formulieren loonbeslag

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Bijzonder verlof en berekeningen

Salarisadministratie

Input door uw organisatie

 • Berekening zwangerschaps- en bevallingsverlof 
 • Berekening ouderschapsverlof 

Controle en verwerking door IJK

 • Controle en verwerken berekening bijzonder verlof
 • Verstrekken staat van dienst en verzoek tot uitbetaling gratificatie via InSite

Output

 • Berekening bijzonder verlof toevoegen aan personeelsdossier

Aanvullende diensten

Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

Verstrekken jubilea-overzicht
Alleen mogelijk als loopbaanhistorie volledig in AFAS is geregistreerd en juist aangeleverd.

Wilt u dit onderdeel toevoegen?

Toevoegen Overslaan Volgende

Uitdiensttreding

Salarisadministratie

Input door uw organisatie

 • Uitdienstmelding via InSite

Controle en verwerking door IJK

 • Controle uitdienstmelding via InSite
 • Afmelden bij de Belastingdienst
 • Afmelden bij het pensioenfonds

Output

  • Eindafrekening

   

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Functioneel Beheer

  Salarisadministratie

  Input door uw organisatie

  • Aanleveren van wijzigingsverzoeken payroll-inrichting (autorisatiewijzigingen, nieuwe gebruikers et cetera)
  • Systeemvragen door kerngebruikers

  Functioneel beheer door IJK

  • Beantwoording systeemvragen payroll-module
  • Beantwoording inrichtingsvragen AFAS payroll-module
  • Toekennen autorisaties
  • Aanmaken gebruikers
  • Inrichting looncomponenten
  • Beheer OE-structuur
  • Beheer bestaande rapportages
  • Doorvoeren gevolgen cao updates

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Aanpassen / uitbreiden bestaande rapportages
  Opstellen nieuwe rapportages
  Aanpassen niet-payroll workflows
  Herinrichten OE-structuur

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Aanvullende software en services

  Als one-stop-shop maken wij HRM-processen efficiënter en overzichtelijker.

  Geïntegreerde oplossingen

  IJK maakt belangrijke processen voor organisaties efficiënter en overzichtelijker met software en services. Wij helpen organisaties met procesoptimalisatie 'van workload naar workflow', met management- en stuurinformatie 'van data naar daadkracht' en met tools voor prestatieverbetering 'van ontwikkelen naar presteren'.

  Naast de salaris- en financiële administratie op basis van AFAS hebben wij zelf aanvullende dienstverlening en software ontwikkeld. Deze sluiten rechtstreeks aan bij de administratieve dienstverlening die wij aanbieden. Hieronder ziet u een overzicht van al onze aanvullende software en services. Op de volgende pagina's ziet u deze terug onder procesoptimalisatie, prestatieverbetering en management- en stuurinformatie en kunt u een keuze maken uit de van toepassing zijnde software en services voor uw sector. Door deze te combineren creëert u één efficiënte en overzichtelijke HRM-omgeving waarmee u alle kanten op kunt.

   

  Volgende

  Weet u zeker dat u dit onderdeel wilt overslaan?

  Alsnog toevoegen Overslaan

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Procesoptimalisatie

  Aanvullende software en services

  Sneller en efficiënter werken door onze software en services

  • Aanvullende HR-proces software direct gekoppeld met AFAS
  • Kennis die werkt in de praktijk dankzij consultants en experts

  Van workload naar workflow

  Bij IJK maken we processen efficiënter en overzichtelijker. Wij brengen organisaties via procesoptimalisatie ‘van workload naar workflow’. Dat betekent dat we processen zo slim mogelijk organiseren met gebruik van de laatste mogelijkheden van AFAS én onze eigen software die direct met AFAS koppelt. Wij zorgen voor aanvullende oplossingen die tijdwinst en gemak opleveren op verschillende terreinen. Geef hieronder uw interesse aan in de aanvullende software en services. 

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Digitaliseren dossiers: uw papieren personeelsdossiers digitaal in AFAS
  Consultancy: salarisadministratie
  Consultancy: optimalisatieprojecten

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Management- en stuurinformatie

  Aanvullende software en services

  Overzicht én inzicht met onze software en services

  • Analyses en rapportages op maat direct uit AFAS
  • HR-analytics als onderbouwing van beleid en beslissingen
  • Financial analytics brengen uw organisatie in control

  Van data naar daadkracht

  Bij IJK helpen wij organisaties van data naar daadkracht. Actie is reactie, inzicht in de resultaten van uw organisatie of de capaciteit van uw personeelsbestand is de eerste stap om beleid te vormen dat verder gaat. Data-driven of fact-based beslissingen nemen, maken wij eenvoudig. Het uitgangspunt daarbij is niet alleen mooie grafieken, maar juist een duidelijke lijn voor uw organisatie. Geef hieronder uw interesse aan in de aanvullende software en services. 

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  BegrotingsManager: realiseer eenvoudig begrotingen voor uw organisatie

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Prestatieverbetering

  Aanvullende software en services

  Leren, ontwikkelen en presteren met onze software en services

  • Learning Management System direct gekoppeld met AFAS
  • Recruitmentoplossing als digitaal visitekaartje van uw organisatie die 'matcht' met AFAS
  • Slimme e-learning integratie en offline feedbackoplossing

  Van ontwikkelen naar presteren

  Bij IJK helpen wij organisaties van ontwikkelen naar presteren. Om talenten te ontwikkelen moet je ze eerst vinden of in kaart kunnen brengen. Wij hebben ruime ervaring met de inrichting van bijvoorbeeld AFAS competentiemanagement en cursusmanagement. Ons aanbod gaat echter verder waar AFAS ophoudt, met aanvullende software die direct koppelt met AFAS. Geef hieronder uw interesse aan in de aanvullende software en services. 

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Recruitment: een recruitment totaaloplossing
  E-learning integratie: voeg eenvoudig e-learning opleidingen toe aan AFAS of maak ze zelf
  Leer- en ontwikkelplatform: een totaaloplossing voor leren en ontwikkelen
  HPO InSight: een complete analyse van uw organisatie op de wetenschappelijke High Performance Organisation factoren
  TruQu: eenvoudig digitaal feedback geven als nieuw middel in bijvoorbeeld de gesprekkencyclus

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Gegevens

  "U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output"

  U heeft alle keuzeopties doorlopen. Voor een volledig beeld en om contact op te kunnen nemen, vragen wij hieronder nog enkele gegevens over uw organisatie. Wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

  Organisatiegegevens

  * Verplichte velden

  Aanvullende gegevens

  Onderstaande gegevens zijn niet verplicht. Indien de vragen van toepassing zijn op uw organisatie kunt u het invullen. De antwoorden kunnen ons helpen bij het samenstellen van de offerte.

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Samenvatting

  "U verzorgt de input, IJK zorgt voor de controle, verwerking en output"

  Onderstaand ziet u een overzicht van de door u gekozen dienstverlening en ondersteuning. Tevens ontvangt u na het insturen een samenvatting per e-mail. 

  Organisatiegegevens

  Aanvullende gegevens

   Wijzigen

   Wijzigen

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Technische samenvatting

  206
  205
  203
  199
  189
  187
  186

  Aanvullende diensten

  Onderstaande dienst(en) zijn optioneel, per dienst kunt u aangeven of u wilt dat IJK dit voor u verzorgt.

  Wilt u dit onderdeel toevoegen?

  Toevoegen Overslaan Volgende

  Selectie verplicht

  Bij de optionele onderdelen in het keuzemodel vragen wij u uw keuze aan te geven. 

  Sluiten

  Terug naar samenvatting